EN

Ortuťové znečistenie v Mayských mestách

Pôda takmer všetky Mayských miest obsahuje ortuťové znečistenie v aj dnes nebezpečných množstvách, ukazuje článok zverejnený v časopise Frontiers in Environmental Science. V Tikale znečistenie dosahuje hodnotu 17,16 ppm pričom prah pre toxické efekty pre ortuť v sedimentoch je definovaný na úrovni 1 ppm.

Znečistenie pochádza z malieb stien červenou farbou založenou na mineráli Cinabarite, ktorý obsahuje ortuť. Táto farba zohrávala v kultúre Mayov dôležitú úlohu, verili, že veci môžu mať ch'ulel, silu duše, ktorá sídli v krvi. Červená cinabaritová farba bola posvätná. Jej používanie viedlo k znečisteniu životného prostredia ortuťou na toxickej úrovni. Vplyv tohto znečistenia na zdravie mayskej populácie je predmetom ďalšieho výskumu.

Výskum približuje aj blog vydavateľa článku na tejto adrese.


Obrázok: Jaguárov chrám v Tikale. Credit: Bruno Girin, https://www.flickr.com/photos/brunogirin/28481005/

Pridať nový komentár
TOPlist