EN

Znečistené ovzdušie skracuje strednú dĺžku života

Výskumná organizácia Energy Policy Institute patriaca pod Chicagskú Univerzitu zverejnila správu, podľa ktorej žije väčšina obyvateľstva planéty v ovzduší poškodzujúcom ich zdravotný stav. Stredná dĺžka života je globálne znečisteným ovzduším znížená v priemere o 2,2 roka.

Podľa údajov v správe sú regióny kde je stredná dĺžka života znečisteným ovzduším skrátená viac, ako napríklad južná Ázia, kde je to 5 rokov. Svetová zdravotnícka organizácia WHO preto nedávno znížila odporúčanie bezpečnej úrovne znečistenia z 10 mikrogramov na meter kubický na polovicu pri mikročasticiach s priemerom menším ako 2,5 mikrometra (parameter PM2.5). V prípade Európy, 95.5 percent obyvateľstva žije v oblastiach s ovzduším kde znečistenie prekračuje odporúčanie WHO. Kompletný report nájdete na tejto adrese.

Ak sa pozriete na merania PM2.5 v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, tak hodnoty z dnešného rána sú 7.12µg/m³, 5.20µg/m³ a 5.60 µg/m³ (včera ráno to bolo 7.98µg/m³, 7.61µg/m³ a 9.29 µg/m³).Merania PM2.5 sú dostupné napríklad na shmu.sk v tabuľkovej podobe alebo vizualizované na www.windy.com vo vrstve Kvalita vzduchu.

Zdroj: AQLI_2022_Report-Global.pdf (uchicago.edu)

Pridať nový komentár
TOPlist