Kde sa vzala v rannom vesmíre tak rozvinutá galaxia?

James Webb (JWST) objavil rozvinutú masívnu galaxiu, ktorá vznikla veľmi skoro, v rannej fáze vývoja vesmíru, pred približne 13 miliardami rokov. Galaxia ZF-UDS-7329, obsahuje približne 4x viac hmoty hviezd ako naša Mliečna dráha. Svetlo zachytené teleskopom opustilo galaxiu pred 11,5 miliardami rokov. Simulácie ukázali, že galaxia sa sformovala o 1,5 miliardy rokov skôr.

Pozorovanie výrazne mení naše chápanie formovania galaxií a povahy tmavej hmoty, pretože ukazuje existenciu veľmi starých hviezdnych populácií, ktoré by podľa súčasných modelov nemali existovať.

Výskum, vedený profesorom Glazebrookom zo Swinburne University of Technology využil JWST na spektroskopické pozorovania tejto masívnej galaxie. Výsledky výskumu zverejnil časopis Naturearxiv. Voľne prístupnú verziu článku nájdete na preprintovom serveri arxiv na adrese https://arxiv.org/abs/2308.05606

Pridať nový komentár
TOPlist