EN

Príroda iných svetov nemusí byť zelená

Výskum Cornellovej Univerzity ukazuje, že pri hľadaní mimozemského života nás namiesto zelených planét podobných Zemi môžu prekvapiť planéty fialové. Na Zemi sa zelená spája s fotosyntézou a chlorofylom, ale na exoplanetách môžu prevládať baktérie využívajúce infračervené žiarenie a obsahujúce fialové pigmenty. Tieto fialové pigmenty môžu byť viditeľné aj pri pozorovaniach pomocou budúcich generácií teleskopov.

Vedecký tím z Cornellovej Univerzity, skúmajúci zloženie svetla odrazeného od exoplanét, vytvára databázu biopigmentov a ich odrazových spektier. Rozšírením databázy o fialové biopigmenty získavame nové markery ukazujúce na prítomnosť života na exoplanétach. Hľadanie „bledofialového bodu“ pri pozorovaniach exoplanét by tak mohlo značiť prítomnosť života na iných svetoch.

Výsledky výskumu sú zverejnené v článku v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society na tejto adrese.Obrázok: Credit: Image created by OpenAI's DALL-E 2, used with permission.

Zdroj: academic.oup.com

Pridať nový komentár
TOPlist